• LISTA ŻYCZEŃ
  • KOSZYK
  • ZALOGUJ SIĘ

Warunki Promocji

W dniu 26.03.2021 Organizator umożliwia Klientom skorzystanie z dodatkowej promocji, obejmującej udzielenie rabatu 100% na dostawę (Kurier DPD i Kurier DPD za pobraniem).

Do niniejszej promocji stosuje się odpowiednio postanowienia poniższych Warunków Promocji.

1. Organizatorem promocji jest  EXOTIC-PALACE Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, 50-227, przy ul. Kleczkowskiej 52, o numerze NIP: 895-18-07-893, REGON: 932978684, wpisana do KRS pod nr 0000 192181 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 300 000 zł.

2. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem https://awai.pl/W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się Uczestnikami Promocji.

3. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji z rabatu 100% na dostawę (Kurier DPD i Kurier DPD za pobraniem) dla zamówień o minimalnej wartości 100PLN.

4. Promocja obowiązuje od 26.03.2021 godz.12.00 do 05.04.2021 godzina 23.59. 

5. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów).

6. Niektóre Produkty mogą zostać wyłączone z Promocji w trakcie jej trwania.

7. Aby wziąć udział w Promocji należy w czasie trwania Promocji:

a) zapoznać się i zaakceptować niniejsze Warunki Promocji, Regulamin Sprzedaży i Politykę Prywatności dostępne na stronie Organizatora https://awai.pl/
b) dodać Produkty do Koszyka;
c) przed złożeniem Zamówienia – w sekcji Koszyk – wpisać kod rabatowy: FREE oraz nacisnąć przycisk „Użyj”. Brak wpisania ww. kodu rabatowego oznacza, iż nabywca zaniechał prawa do skorzystania z Promocji w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji.

8. Promocja nie obejmuje (nie obniża) kosztów za wybrane Produkty.

9. Promocja łączy się z rabatami i promocjami.

10. Promocja nie obejmuje kosztów dostawy za towary na zamówienie z terminem realizacji.

11. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: biuro@awai.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: Exotic-Palace Sp. z o.o. ul.Kleczkowska 50/7 50-227 Wrocław.

12. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

13. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

14. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów